Narkaus-Kämän kylät ry
Koti      Tiedotus
 AJANKOHTAISTA
KANSALAISOPISTON KURSSIT KAUDELLA 2013-2014

NARKAUS

pe  18.00-21.00   la  10.00-16.00   su  10.00-16.00  

110478   KASVIVÄRJÄYS  

JAANA PETTERSSON

20.9.2013-22.9.2013

-

ma  17.30-21.15 joka toinen viikko  

110352   TAIDETTA PÄIN, NARKAUS  Joka toinen viikko

SEIJA POSIO

9.9.2013-18.11.2013

13.1.2014-7.4.2014

ti  19.00-20.00  

830121   KAHVAKUULA  

TIINA PELTOLA

3.9.2013-26.11.2013

7.1.2014-22.4.2014

ke  17.30-20.45 

110406   PARKKINAHKAKURSSI  

VELI-HEIKKI SARASPÄÄ

4.9.2013-20.11.2013

8.1.2014-19.3.2014

ke  18.00-20.15 joka toinen viikko  

110404   KUDONTA Narkaus  Joka toinen viikko

PÄIVI KORTENIEMI

4.9.2013-27.11.2013

8.1.2014-16.4.2014

to  18.00-19.30  

830133   ITÄMAINEN TANSSI, Narkaus  

Pirjo Pukarinen

5.9.2013-21.11.2013

9.1.2014-10.4.2014

la  10.00-13.45 joka toinen viikko 

110405   NYPLÄYS  Joka toinen viikko

PIRKKO KOIVULA

14.9.2013-23.11.2013

11.1.2014-26.4.201

 

 

Kansalaisopiston kurssit kylätalolla:

 

Kudonta; joka toinen maanantai klo 18 - 20:15 (12.9.2012 - 21.11.2012), (9.1.2013 - 17.4.2013 )
Parkkinahkakurssi, keskiviikkoisin klo 17:30 - 20:30 (12.9.2012 - 21.11.2012), (9.1.2013 - 20.3.2013)
Itämainen tanssi; torstaisin klo 18 - 19:30  ( 6.9.2012-22.11.2012), (10.1.2013 - 18.4.2013) 
Nypläys; joka toinen lauantai klo 10 - 13:45  ( 15.9.2012 - 24.11.2012 ), (12.1.2013 - 27.4.2013)
 
Ota kantaa aluelautakuntien perustamissuunnitelmiin!  Kyselyyn vastataan kevätkokouksen yhteydessä helmikuussa 2012!
 
Rovaniemen kaupunki on suunnittelemassa aluelautakuntamallin laajentamista koskemaan kaupungin keskuksen ulkopuolisia alueita.  Alueellisia lautakuntia tulisi mahdollisesti perustettavaksi Yläkemijoen aluelautakunnan lisäksi maksimissaan viisi uutta alueellista toimielintä.  Alla olevan kyselyn avulla Rovaniemen kaupunki selvittää palvelukyläalueiden halukkuutta ja valmiutta alueelliseen toimintaan sekä näkemyksiä po. toimielinten tehtävistä ja kokoonpanoista.  
Tuleva kunnallinen päätöksentekojärjestelmä koostuisi Rovaniemellä ns. toimialalautakunnista, johtokunnista ja alueellisista lautakunnista tai vastaavista. Esimerkkinä toimialalautakunnista voidaan mainita esim. perusturvalautakunta.  Lautakuntien tehtävä nyt ja myös jatkossa on palvelujen järjestäminen kuntalaisten tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.  Palveluiden järjestäminen tarkoittaa palveluiden hankkimista joko kunnan omalta palvelutuotannolta tai yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.

Johtokuntien alaisuudessa toimivat kunnalliset organisaatiot puolestaan huolehtivat palveluiden tuottamisesta koko kaupungin alueella, palveluiden tuottaminen ei siten kuuluisi alueellisten toimielinten tehtäviin.  

Nykyisellään Yläkemijoen aluelautakunnan tehtävänä on järjestää alueen perusopetus-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, terveysneuvonta-, päivähoito- ja kotohoidon palvelut sekä alueen kehittämistoimintaa.  Aluelautakunta toimii näissä asioissa ns. tilaajalautakuntana.  Tällainen rooli voisi olla myös mahdollisilla uusilla alueellisilla toimielimillä. Eli toimielimellä olisi tällöin vastuu hyvinvointipalveluiden järjestämisestä alueensa asukkaille niiden periaatteiden mukaisesti, kuin toimialalautakunnat ovat asiasta linjanneet.

Toinen vaihtoehtoinen rooli alueelliselle toimielimelle voisi olla alueen asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen, kylä- ja asukastoiminnan vireyttäminen ja tukeminen sekä yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden lisääminen omalla alueellaan. Toimielimellä voisi olla myös määrärahaa käytettävissään alueellisiin kehittämishankkeisiin, joiden avulla joko edistetään asukkaiden hyvinvointia tai yritystoimintaa.  Lisäksi se voi tehdä esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja esim. maankäyttöä ja muuta kunnallista infraa koskevissa asioissa.  Alueellisella toimielimellä oli tässä vaihtoehdossa vastuuta alueen yleisestä kehittämistoiminnasta.